Клинике\Хирургија\Одељење васкуларне хирургије

  • PEDIJATRIJA
  • HIRURGIJA
  • REHABILITACIJA
  • DIJAGNOSTIKA
  • NEMEDICINA
ШТА РАДИМО         |          КЉУЧНО ОСОБЉЕ

 

Васкуларна хирургија

 

Одсек за васкуларну хирургију основан је 1999, када је доц. др Слободан Гребелдингер завршио специјализацију из васкуларне и трансплантационе хирургије. Након две године Одсек прераста у Одељење. Најчешћа патологија којом се бави ова грана дечје хирургије јесу урођене аномалије крвних и лимфних судова, повреде, лечење последица портне хипертензије, инсуфицијенција површног венског система, вазоспастична обољења и др. Годишње се обави око 400 прегледа, око 30 операција и спроведе већи број специфичних дијагностичких процедура. Поред оперативног лечења, на Одељењу је усвојена метода лечења склероемболијазом, како класичним склерозантним средствима тако и фибринским лепилом. У оквиру ове терапије уведено је лечење цистичних хигрома склероемболијазом фибринским лепилом, што даје охрабрујуће резултате. На Клиници је оспособљен кадар за обављање дуплекс скен прегледа, што представља основу васкуларне дијагностике. Остварена је блиска сарадња са Институтом за радиологију КЦ Нови Сад, и ангиографија код деце сматра се већ рутинском процедуром. Заједничким напорима покушавамо да усвојимо ангиографске селективне склероемболизације у терапији одређених обољења.

 

Са овог Одељења потекао је и први уџбеник из области васкуларне хирургије развојног доба на нашем подручју.
Визија даљег развоја дечје васкуларне хирургије свакако обухвата савладавање свих процедура интервентне радиологије, усавршавање оперативних процедура које се већ раде и увођење нових. Посебна замисао је формирање трансплантационог тима, који би поред васкуларног хирурга чинили уролози и нефролози, абдоминални хирурзи, гастроентеролози, имуниолози и други, што би омогућило да се на Клиници за дечју хирургију изводе трансплантације бубрега и јетре.