О Нама\Управа

 • ISTORIJAT
 • ORGANIZACIJA
 • UPRAVA
 • STRUČNA TELA
 • INFORMATOR O RADU

Управа Института:

 

В.д директор Института
доц. др Јелена Антић

 

Помоћник директора за здравствену делатност

 

 

Помоћник директора за образовну и научноистраживачку делатност
проф. др Александра Дороњски

 

Помоћник директора за економско-финансијске послове
Зоран Носовић, дипл. економиста

 

Помоћник директора за људске и материјалне ресурсе

 

 

Главна сестра Института
специјалиста струковна медицинска сестра Бориславка Драгишић
021 48 80 489

 

Особа задужена за односе са јавношћу:
Др сци. Андреа Ђуретић

 

 

Секретарица:
021 452 487 
021 524 132
Факс: 021 420 452

 

 

 

Управни одбор Института:

 

Председник Управног одбора:

 • Проф. др Велибор Чабаркапа, доктор медицине, спец. лабораторијске медицине и спец. клиничке физиологије

Чланови Управног одбора:

 • Проф. др Јасна Михаиловић, докторка медицине, спец. нуклеарне медицине
 • Прим. др сци. мед. Драгослава Живков Шапоња, докторка медицине, спец. интерне медицине-кардиологије
 • Прим. др Илона Рожа Молнар, докторка медицине, спец. педијатрије-гастроентерохепатологије
 • Доц. др Гордана Вијатов Ђурић, докторка медицине, спец. педијатрије и реуматологије
 • Прим. др сци. мед. Михајло Јецковић, доктор медицине, спец. радиологије и магистар медицинске физике
 • Бориславка Драгишић, струковна мед. сестра специјалиста

 

 

 

Надзорни одбор Института:

 • Стефани Ловаш, дипл.прав., адвокатски приправник из Новог Сада, представница оснивача
 • Раде Божовић, мастер менаџер из Новог Сада, незапослен, представник оснивача
 • Ђорђе Басарић, магистар техничких наука из Новог Сада, ЈГСП „Нови Сад“, представник оснивача
 • Доц.др Гордана Велисављев Филиповић, спец.педијатар-неонатолог из реда запослених у Институту
 • Проф.др Александра Миков, спец.физикалне медицине и рехабилитације из реда запослених у Институту