О Нама\Управа

 • ISTORIJAT
 • ORGANIZACIJA
 • UPRAVA
 • STRUČNA TELA
 • INFORMATOR O RADU

Управа Института:

 

В.д директор Института
проф. др Јадранка Јовановић-Привродски

 

Помоћник директора за здравствену делатност

 

 

Помоћник директора за образовну и научноистраживачку делатност
проф. др Александра Дороњски

 

Помоћник директора за економско-финансијске послове
Зоран Носовић, дипл. економиста

 

Помоћник директора за људске и материјалне ресурсе

 

 

Главна сестра Института
специјалиста струковна медицинска сестра Бориславка Драгишић
021 48 80 489

 

Особа задужена за односе са јавношћу:
Др сци. Андреа Ђуретић

 

 

Секретарица:
021 452 487 
021 524 132
Факс: 021 420 452

 

 

 

Управни одбор Института:

 • Председник Управног одбора: Александар Ивков, дипл.правник , представник оснивача
  Чланови Управног одбора:
 • Др Игор Ђан, спец.радијационе онкологије, Институт за онкологју Војводине, представник оснивача
 • Прим.др Рожа Молнар Илона, спец.педијатар-гастроентеролог из Сенте, представница оснивача
 • Марта Нађ, економисткиња из Новог Сада, представница оснивача
 • Прим.др сци.мед Бранка Радојчић, спец.опште и дечије хирургије, из реда запослених
 • Мр пх. Марина Жига –Савић, спец.фармације, из реда запослених
 • Јелена Малетин, виша мед.сестра , из реда запослених

 

 

 

Надзорни одбор Института:

 • Стефани Ловаш, дипл.прав., адвокатски приправник из Новог Сада, представница оснивача
 • Раде Божовић, мастер менаџер из Новог Сада, незапослен, представник оснивача
 • Ђорђе Басарић, магистар техничких наука из Новог Сада, ЈГСП „Нови Сад“, представник оснивача
 • Доц.др Гордана Велисављев Филиповић, спец.педијатар-неонатолог из реда запослених у Институту
 • Проф.др Александра Миков, спец.физикалне медицине и рехабилитације из реда запослених у Институту