Клинике\Хирургија\Одељење трауматологије

  • PEDIJATRIJA
  • HIRURGIJA
  • REHABILITACIJA
  • DIJAGNOSTIKA
  • NEMEDICINA
ШТА РАДИМО         |          КЉУЧНО ОСОБЉЕ

 

Одељење за трауматологију

 

Одељење је кадровски, просторно и функционално повезано са Одељењем за ортопедију, како у стационарном тако и у амбулантном раду. Стручни тим лекара бави се збрињавањем траума локомоторног система у деце и збрињавањем конгениталних аномалија и ортопедских болести система за кретање.

 

Делатност Одељења обухвата ургентну службу, хоспитални део и поликлинички рад, уз потпору анестезиолошке службе, ртг службе и рехабилитације, чиме је пацијент комплетно збринут 24 сата дневно. Усвајањем савремених метода у рутинском раду тежимо максимално конзервативном и неинвазивном приступу лечењу трауматизованих пацијената. Збрињавање прелома, где год је то могуће, ради се на најсавременији, минимално инвазиван начин, под контролом монитора, што омогућава бржу мобилизацију пацијента и знатно скраћује време лечења до пуне поновне функције и оптерећења.

 

Све већа учесталост туморске патологије условила је перманентно ширење репертоара дијагностике и лечење трансплантационом хирургијом.
Побољшање материјалне базе омогућило би примену ресорптивних фиксационих материјала, чиме би се савремени третман повређених подигао на европски ниво.