Клинике\Немедицина\Одељење за техничке и услужне послове

 • PEDIJATRIJA
 • HIRURGIJA
 • REHABILITACIJA
 • DIJAGNOSTIKA
 • NEMEDICINA
 

 

Одељење за техничке и услужне послове

 

Наводимо само део послова који спадају у делокруг рада овог Одељења.

 

Сервис за техничке послове:

 • Праћење прописа и примена мера безбедности на раду и мера заштите од пожара
 • Обезбеђење објеката
 • Брига о примени прописа заштите на раду
 • Одржавање и поправка електричних инсталација, одржавање водоводне и канализационе мреже, парних котлова, подстанице за грејање и догревање топле воде
 • Одржавање и мање поправке медицинскх апарата
 • Успостављање телефонских веза, рад на телефонској централи
 • Обезбеђење превоза и др.

 

Сервис исхране: израда јеловника за болничку исхрану, прилагођавање дијете потребама болесника, набавка и дистрибуција хране и др.

 

Сервис вешераја: прање, пеглање веша, поправка одеће и др.

 

Сервис за одржавање хигијене: чишћење и дезинфекција, спровођење обавезних хигијенско-санитарних мера; узимање узорака за микробиолошке контроле здравственог и другог особља и сл.

 

Помоћни послови у Операционој сали, Апотеци, Асептору, на одељењима, одржавање болничког круга и сл.