О Нама\Стручна тела

 • ISTORIJAT
 • ORGANIZACIJA
 • UPRAVA
 • STRUČNA TELA
 • INFORMATOR O RADU

Стручни органи Института:

 • Стручни савет
 • Стручни колегијум
 • Етички одбор
 • Комисија за унапређење квалитета рада
 • Колегијум медицинских сестара

 

 

Стручни савет Института:

 • Проф.др Драган Кaтанић predsednik Stručnog saveta
 • Проф.др Љубица Георгијевић
 • Проф.др Светлана Букарица
 • Доц. др Горан Ракић
 • Др Андреа Ђуретић

 

 

Стручни колегијум Института:
Стручни колегијум Института чине сви лекари специјалисти, запослени у Институту. Стручни колегијум у ужем саставу чине:

 • директор Института
 • управници клиника

 

 

Етички Одбор:

 • Проф. др Нада Константинидис, председник Етичког одбора
 • Проф. др Слободанка Петровић
 • Доц. др Анна Урам Бенка
 • Проф. др Слободан Спасојевић
 • Асс.др сци. мед. Јелена Антић
 • Александар Мољац, Адвокат из Новог Сада
 • Ивана Белић, Адвокат из Новог Сада

 

 

Комисија за унапређење квалитета рада:

 • др Никола Стеванчевић, председник
 • прим. др сц. мед. Бранка Радојчић
 • др Звездана Старчевић
 • асист. др сц. мед. Татјана Реџек Мудринић
 • мр сц. мед. Татјана Радуновић Гојковић
 • доц. др Чила Демеши Дрљан
 • мр пх спец. Марина Жига Савић

 

 

Лица за подршку ради препознавања и спречавања злостављања:

 • Гордана Драча, социолог
 • Биљана Рогановић, педагог

 

Овлашћено лице коме се подноси захтев за заштиту од злостављања на раду: Нада Цицовић дипл. правник

 

 

Колегијум медицинских сестара:
Радом Колегијума руководи главна сестра Института, в.м.с. Бориславка Драгишић