Клинике\Дијагностика\Одељење за дечју психологију, превентивну, социјалну и педагошку делатност

  • PEDIJATRIJA
  • HIRURGIJA
  • REHABILITACIJA
  • DIJAGNOSTIKA
  • NEMEDICINA
ШТА РАДИМО         |          КЉУЧНО ОСОБЉЕ

 

Одељење за дечју психологију, превентивну, социјалну и педагошку делатност

 

Одељење је састављено из три целине, тј. обухвата психолошку, социјалну и педагошку делатности. Највећи акценат је на психолошкој служби, која својим радом покрива различиту развојну психолошку проблематику узраста од 0 до 18 година. Преоперативна припрема деце за хируршке интервенције, као и рад са децом хоспитализованом на Хирургији и њиховим родитељима један је од наших приоритета. Свако дете које је хоспитализовано на Клиници за дечју хирургију прошло је психолошку евалуацију, где су интервенције одрађене тамо где је то процењено као потребно. Хематолошко-онколошки пацијенти као и њихови родитељи су константно укључени у различите психолошке програме подршке, као и дуготрајне психотерапијске процесе. Збрињавање хронично оболелих најмлађих пацијената представља један од највећих стручних изазова, јер често став према болести, те прихватање третмана представља кључни чинилац у току даљег развоја болести, односно јављања хроничних или акутних последица. Развојна проблематика у старијим узрастима са собом носи и предикторе будућих психијатријских поремећаја, те Одељење заузима водеће место у њиховом раном откривању и даљем третману. Такође се врше различита диференцијално дијагностичка испитивања различитих психосоматских односно соматоформних обољења. Поред наведеног, на Одељењу се прате и дијагностикују различита генетска обољења, где пратимо децу од најранијих узраста – готово од прве недеље живота. На Одељењу се изводе и судско-психолошка вештачења и спроводе различите пројектне активности. Не би ли рад на Одељењу био што квалитетнији и професионалнији, изузетну и дугогодишњу сарадњу имамо с Клиником за дечју психијатрију, Школом за основно и средње образовање „Милан Петровић” (специјална основна и средња школа за децу са сметњама у развоју и особе с инвалидитетом), центрима за социјални рад, судским јединицама с целе територије АП Војводине, Филозофским и Медицинским факултетом, где активно учествујемо у настави.

 

Педагошка делатност Одељења у првом реду има за циљ да учини боравак деце у болници што хуманијим – имамо 5 комплетно опремљених дневних боравака, са васпитачима. Да бисмо успоставили континуитет наставно-едукативног процеса за све пацијенте Института обезбедили смо стални ангажман неколико наставника из Основне школе „Ђорђе Натошевић“. Дуготрајни боравак деце у болници поставља различите едукативне захтеве, те на тај начин у знатној мери олакшавамо боравак деце на Институту. У склопу Одељења имамо и социјалног радника, а запослени су укључени у различите тимове, што подразумева и ангажман ван наше установе – Тим за злостављање, НУРДОР, Саветовалиште за мајке, Одбор града за борбу против наркоманије, Савез друштава за борбу против шећерне болести и сл. Одељење за дечју психологију, социјалну, педагошку и превентивну делатност остварује дугогодишњу и успешну сарадњу са установама култутре – Библиотеком града Новог Сада, позориштима, удружењима и невладиним сектором, ради унапређења квалитета боравка деце на Институту.