Поликлиника\Педијатрија - Амбуланте

 • PEDIJATRIJA - URGENTNO
 • HIRUGRIJA - URGENTNO
 • PEDIJATRIJA - AMBULANTE
 • HIRURGIJA - AMBULANTE
 • REHABILITACIJA - AMBULANTE
 • KABINETI
 • DNEVNE BOLNICE
 • LABORATORIJE

У оквиру Поликлинике Института свакодневно раде специјалистичке и супспецијалистичке педијатријске амбуланте у којима се обављају први и контролни прегледи. Педијатријске амбуланте се налазе на II спрату Поликлинике Института. На сваки специјалистички и супспецијалистички преглед потребно је доћи 10-ак минута раније, понети оверену здравствену књижицу, важећи упут и сву претходну медицинску документацију. Књижицу и упут предати на пријемном шалтеру 2 спрата, где ћете добити даља потребна упутства.

 

У склопу Поликлинике Института, раде следеће педијатријске амбуланте:

 • Амбуланта за имунологију и алергологију
 • Амбуланта за пулмологију
 • Амбуланта за кардиологију
 • Амбуланта за ендокринологију
 • Амбуланта за медицинску генетику
 • Амбуланта за нерфологију
 • Амбуланта за хематологију и онкологију
 • Амбуланта за неонатологију
 • Амбуланта за одојче и мало дете
 • Амбуланта за општу и адолесцентну педијатрију
 • Амбуланта за гастроентерологију
 • Амбуланта за дечју неурологију и епилептологију
 • Амбуланта за дерматовенерологију