О Нама\Организација

 • ISTORIJAT
 • ORGANIZACIJA
 • UPRAVA
 • STRUČNA TELA
 • INFORMATOR O RADU

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, контроле стручног рада, у Институту су формиране следеће организационе јединице:

 • Клиника за педијатрију
 • Клиника за дечју хирургију
 • Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију
 • Служба за дијагностику и заједничке медицинске послове
 • Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.

 

Рад на Клиникама Института је организован кроз 17 служби, 44 одељења, 17 кабинета и 11 одсека амбуланти и супспецијалистичких амбуланти. Посебне службе представљају Служба за дијагностику и заједничке медицинске послове и Служба за правно, економско-финансијске и техничке послове.

 

Клиника за педијатрију

 

Клиника за дечје болести, као интегрални део Института има 226 кревета, где је током 2011. године прегледано 57 746 деце, а хоспитализовано 6651 дете. На Институту су лабораторијске услуге на располагању 24 х, седам дана у недељи. Један од значајнијих података је да смо током 2003. године увели и неонатални скрининг на конгениталну хипотиреозу и фенилкетонурију, и то на нивоу територије Покрајине Војводине, којим је обухваћено преко 99 % новорођенчади.

 

Поред уобичајених медицинских процедура које се спроводе на Клиници за дечје болести издвајамо рад Службе за интензивну негу, терапију и неонатологију, која пратећи савремене медицинске трендове дијагностикује и лечи витално угрожену децу узраста од 0 до 18 година, што подразумева лечење деце екстремно мале гестације и телесне масе на рођењу. Служба спроводи и респираторну потпору (конвенционалну вентилацију, синхронизовану вентилацију, високофреквентну вентилацију, неинвазивну вентилацију, кућну вентилацију), континуирани мониторинг церебралне функције, перитонеумску дијализу, као и методе континуиране замене бубрежне функције. Поред наведеног, Служба организује и транспорт „ка себи“, из свих општина територије Војводине.

 

Служба за хематологију и онкологију, која је у оквиру је кооперативне групе за хематоонкологију, приступила је БФМ (Берлин–Фракнфурт–Минстер) групи и укључена је у актуелни Протокол за лечење акутних лимфобластних леукемија (АЛЛ ИЦ-БМФ, 2002). У рад Службе за хематологију и онкологију стално је укључен и психолог.

 

Служба за генетику је једина установа на територији Војводине која врши услуге анализе плодове воде и феталне крви за потребе осигураника из Војводине, али исто тако и за осигуранике са остале територије Србије (око 15 % од укупно урађених анализа).
На Одељењу за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма први пут у Србији су за третман дијабетеса код деце уведене инсулинске пумпе, где је већина деце преведена на инсулинске аналоге и сви су на интензивираној конзервативној инсулинској терапији.
Служба за плућне болести, испитујући плућну функцију, спроводи бронхопровокационе тестове, континуирани мониторинг капнографије и пулсне оксиметрије, бронхоскопије, интраплеурално медикаментно лечење, лечење оболелих од цистичне фиброзе. 

 

На Одељењу за нефрологију спроводи се перитонемуска дијализа, као и УРОФЛОW са резидуалним урином, а у оквиру уродинамичких испитивања. Одељење за имунологију, алергологију и реуматологију бави се дијагностиком и лечењем имунодефицијенције и референтна је установа за примену биолошке терапије (етанерцепт) за лечење јувенилног идиопатског артритиса. Одељење за општу и адолесцентну педијатрију са токсикологијом, поред осталог, лечи пацијенте с поремећајима исхране и збрињава и лечи адолесценте са акутном интоксикацијом. На Одељењу за развојну неурологију и епилептологију раде се ЕЕГ прегледи са видео надзором, вишесатни ЕЕГ, и ЕМГ дијагностика. Лечење ретинопатије код прематуруса проценом неуромоторног развоја и раним започињањем рехабилитације део је посла Одељења за превремено рођену новорођенчад. 

 

Израда специјалних дијета према узрасту и патологији, спровођење имунизације код пацијената са високим ризиком (према одлуци Регионалне комисије за нуспојаве имунизације) део је активности Службе за одојче и мало дете. Провокационим тестом под ендоскопском контролом и биопсијом јетре дуоденума и др. бави се Одељење за гастроентерологију и хепатологију.

 

Као једну од услуга Одсека за дерматологију издвојили бисмо локалну интракутану апликацију инфилтрације лека на/у кожу.

 

Рад Одељења за психодијагностику и психотерапију, обимом и врстама посла јединствен је у региону, а једини у Србији. Присуство психолога је континуирано на Клиници за дечју хирургију, у Служби за хематологију и онкологију, где се спроводи различит спектар интервенција и психотерапијских метода с циљем прихватања акутних и хроничних стања. Поред тога, дугогодишњи амбулантни рад психологâ с пацијентима с развојном проблематиком, хроничним болестима, психосоматиком, поремећајима исхране, као и с њиховим родитељима, у знатној мери доприноси хуманизацији боравка деце на Институту.

 

Оно што је важно и на шта смо посебно поносни јесте да су ове службе јединствене у Војводини и Србији.

 

Клиника за дечју хирургију

 

На Клиници за дечју хирургију је током 2011. године прегледано 50 873 пацијената и урађено 3296 операција у општој анестезији, и исто толико „малих“ интервенција. Хоспитализовано је 3485 деце. У склопу преоперативне припреме укључена је и психолошка припрема пацијената и родитеља. Лечење пацијената поред стационарног обухвата и једнодневну хирургију, која представља светски тренд у хируршким установама. У последњих неколико година усвојена је и лапароскопска, артроскопска и неуроендоскопска хирургија, као и васкуларна хирургија развојног доба. Клиника је опремљена савременим медицинским уређајима који омогућавају врхунску дијагностику и терапију повреда и обољења.
Клиника за дечју хирургију представља установу терцијарног типа, која у свом репертоару поред стандардног хируршког програма – као и установе сличног типа у свету – има и следеће оперативне захвате:

 • Лапароскопска хирургија:лапароскопска и видеоасистирана апендектомија, лапароскопска и видеоасистирана спленектомија, холецистектомија, експлорација трбушне дупље код неспуштених и непалпабилних тестиса, збрињавање Мекеловог дивертикулума, збрињавање оваријалних цисти, збрињавање руптура након повреде слезине. 
 • Торакоскопске процедуре: корективна операција грудног коша – Нусс процедура, парцијалне ресекције плућног ткива, операција атрезије једњака.
 • Ортопедска хирургија: артроскопија колена и збрињавање повреде лигамената, лигаментопластике, остеосинтеза уломака еластичним клиновима.
 • Неуроендоскопија: вертикулостомија пода треће мождане коморе, експлорација цисти у коморном систему, фенестрација и екстирпација цисти, операција експанзивних промена можданих ткива, операција урођених деформитета костију лобање, операција урођених дискраничних малформација.
 • Пластична хирургија: палатопластика, Поландов синдром, расцепи усана.

 

 

Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију

 

По последњим подацима годишње се на Клиници прегледа 7850 пацијената, а стационарно спроводи рехабилитација код њих 705, док је дневно кроз све терапије пролазило до 100 пацијената.

 

На Клиници се спроводи хабилитација, рехабилитација, физикална дијагностика и терапија код деце с наследним, урођеним обољењима и деформитетима, као и стеченим обољењима и стањима после трауме и политрауме. Уз стандардне процедуре физикалне терапије и рехабилитације спроводе се и:

 • Убризгавање ботулинум токсина у спастичне мишиће код деце с дечјом церебралном парализом
 • Ласерска акупунктура код деце с бронхијалном астмом
 • Примена ТЕНС-а код деце с хемофилијом (код секундарних компликација на зглобовима)
 • Стимулација постуралног развоја деце за узраст (Бобатх техника)
 • Неурорефлексна стимулација по Војти
 • Функционална радна терапија за узраст
 • Оспособљавање деце са инвалидитетом за активности дневног живота.
 • Склеромерна масажа код деце са оштећењем централног и периферног моторног неурона
 • Евалуација деце са сметњама у развоју употребом стандардизованих тестова.
 • Преписивање и апликација ортотских помагала код деце са деформитетима врата, кичме, екстремитета и грудног коша
 • Консултације с логопедом и психологом и третман
 • Рад психолога с родитељима (индивидуални и групни)
 • Консултације са социологом

 

Следећим новинама Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију постаје јединствена у региону:

 • Хидротерапија - велика Хабардова када (вежбе у води, подводна масажа)
 • ЕМНГ дијагностика (у оквиру Кабинета за неурологију, где раде један дечји неуролог и физијатар)
 • Функционална електрична нервна стимулација код централних одузетости (посебно руке)
 • Откривање ризичне деце проценом спонтане моторике по Прецхтлу

 

 

Међу многобројним признањима које је Институт добио од деце, родитеља, сарадника, друштвених, приватних и међународних установа и организација, издвајамо: Признање Пољске Владе и Амбасаде Пољске у Београду, за исказану хуманост, стручност и несебично залагање при забрињавању 30-оро деце након тешке саобраћајне несреће на ауто путу Нови Сад– Београд, августа 2008.

 

Поред тога, с посебним задовољством издвајамо Акредитацију о унапређењу права детета у болници, у чијој су реализацији током 2007. и 2008. године несебично учествовали сви запослени на Институту.

 

Овом приликом истичемо да је Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине једина здравствена установа на Балкану коју је УНИЦЕФ акредитовао повељом „Поштовање права детета у болници“. Пројекат акредитације је реализован под покровитељством Универзитетске дечје болнице „Бурло Гарофоло“ из Трста.

 

У прилогу вам достављамо Интерни извештај о пројекту „Деца за почетак“, фотокопију акредитације издату од супервизора пројекта – представника Универзитетске дечје болнице из Трста, Бурло Гарофоло, превод акредитације и Повељу о правима деце у болници.