О Нама

  • ISTORIJAT
  • ORGANIZACIJA
  • UPRAVA
  • STRUČNA TELA
  • INFORMATOR O RADU

МИСИЈА

 

Мисија Института је лечење и нега, промоција здравља, стручности и хуманог односа према деци и омладини, уз примену најсавременијих научних, технолошких и биомедицинских достигнућа.

 

 

ВИЗИЈА

 

Визија Института је да постане лидер у региону у пружању најквалитетније и најбезбедније здравствене заштите деце и омладине.

 

 

О НАМА

 

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине је здравствена и научно-едукативна установа која пружа здравствену заштиту деце и омладине узраста од 0 до 18 година. Институт је репрезентативна установа која обезбеђује најкомплексније здравствене процедуре, где својим услугама покрива Покрајину Војводину која има око 2 500 000 становника. Институт у свом саставу има три клинике и 17 служби са 766 запослених радника од којих је 134 лекара и 466 сестара. Капацитет Института је 350 постеља, од којих на Клиници за дечје болести имамо 226 кревета, на Клиници за дечју хирургију 82 и на Клиници за хабилитацију и рехабилитацију 42 постеље.

 

На Институту се годишње хоспитализује око 10 000 до 11 000 пацијената, где је у 2011. тај број износио 10 506 пацијената. У истој години, обављено је укупно 179 544 прегледа, од којих је у оквиру поликлинике 155 303, а у стационару 24 241. Урађено је 3296 операција.

 

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине је и наставна база Медицинског факултета у Новом Саду. Педесет лекара запослених на Институту раде и као наставници Медицинског факултета. Такође, и велики број лекара на специјализацијама и ужим специјализацијама из Војводине и целе Србије обавља специјалистички стаж у нашој установи.