Nastava i nauka

 • NAUKA
 • PROJEKTI
 • KME
 •  

   

 

NASTAVNA DELATNOST INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE

 

 

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine je nastavna baza Madicinskog fakulteta u Novom Sadu.

U Institutu radi 59 nastavnika i saradnika sa različitih katedri Medicinskog fakulteta. Nastava se izvodi na svim nivoima: integrisane studije na srpskom i na engleskom jeziku; studije prvog stepena; studije drugog stepena – master studije; studije trećeg stepena – doktorske studije; zdravstvene specijalizacije.

 

 

ČLANOVI KATEDRE ZA PEDIJATRIJU:

 

 • Jadranka Jovanović Privrodski, redovni profesor
 • Aleksandra Doronjski, redovni profesor
 • Marija Knežević Pogančev, redovni profesor
 • Nada Konstantinidis, redovni profesor
 • Georgios Konstantinidis, redovni profesor
 • Ljubica Georgijević, vanredni professor
 • Dragan Katanić, vanredni profesor, šef Katedre
 • Slobodanka Petrović, vanredni profesor
 • Olgica Milankov, vanredni profesor
 • Svetlana Saravolac Stefanović, vanredni profesor
 • Jovanka Kolarović, vanredni profesor
 • Aleksandra Stojadinović, vanredni profesor
 • Gordana Velisavljev Filipović, docent
 • Vesna Stojanović, docent
 • Ivana Kavečan, docent
 • Biljana Milošević, docent
 • Danijela Pavkov Jojkić, docent
 • Gordana Vijatov Đurić, docent
 • Slobodan Spasojević, docent
 • Tatjana Mudrinić Redžek, asistent s doktoratom
 • Ivana Vorgučin, asistent s magistraturom
 • Nenad Barišić, asistent s doktoratom
 • Vesna Pavlović, asistent
 • Borko Milanović, asistent
 • Radojica Savić, asistent

 

 

ČLANOVI KATEDRE ZA HIRURGIJU:

 

 • Biljana Drašković, redovni profesor, prodekan za nauku na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
 • Slobodan Grebeldinger, redovni profesor
 • Jan Varga, redovni profesor
 • Radojica Jokić, redovni profesor
 • Đorđe Gajdobranski, redovni professor
 • Aleksandar Komarčević, docent
 • Dušan Marić, docent
 • Svetlana Bukarica, docent
 • Anna Uram Benka, docent
 • Jelena Antić, asistent
 • Izabela Fabri, asistent
 • Vukadin Milankov, asistent
 • Ivana Fratrić, asistent pripravnik
 • Vladimir Đan, asistent pripravnik

 

 

ČLANOVI KATEDRE ZA SPECIJALNU REHABILITACIJU I EDUKACIJU:

 

 • Biljana Obradović, psiholog, asistent s doktoratom
 • Tatjana Krstić, psiholog, asistent s doktoratom
 • Vesela Milankov, asistent

 

 

ČLANOVI KATEDRE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU:

 

 • Čila Demeši Drljan, docent
 • Rastislava Krasnik, asistent
 • Goran Galetić, asistent

 

 

ČLAN KATEDRE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU:

Aleksandra Mikov, redovni profesor

 

 

ČLAN KATEDRE ZA NEUROLOGIJU:

Bojana Petrovački, docent

 

 

ČLANOVI KATEDRE ZA ZDRAVSTVENU NEGU:

 

 • Đorđe Gajdobranski, redovni profesor
 • Dragana Živković, docent
 • Branislava Brestovački – edukator, asistent s doktoratom
 • Aleksandra Matić, asistent s doktoratom
 • Miloš Pajić, asistent s magistraturom

 

 

ČLAN KATEDRE ZA URGENTNU MEDICINU

Goran Rakić, asistent

 

 

ČLAN KATEDRE ZA BIOHEMIJU

Jasmina Katanić, docent

 

 

ČLAN KATEDRE ZA RADIOLOGIJU

Jovan Lovrenski, docent

 

 

ČLAN KATEDRE ZA DERMATOVENEROLOŠKE BOLESTI

Sonja Prćić, docent

 

 

ČLAN KATEDRE ZA OPŠTEOBRAZOVNE PREDMETE

Gordana Vilotijević Dautović, asistent

 

 

Institut ima dve predavaonice, stručnu biblioteku i studentsku kancelariju.

 

 

Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost je
prof. dr Georgios Konstantinidis.

 

Načelnik Odeljenja za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost je
naučni saradnik, dr sc. med. Branka Radojčić.

 

Bibliotekar i koordinator nastave je Gordana Šušnjar.
Kontakt telefon: 021 48 80 444, lok. 461