Nastava i nauka

 • NAUKA
 • PROJEKTI
 • KME
 •  

   

 

NASTAVNA DELATNOST INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE

 

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine je nastavna baza Madicinskog fakulteta u Novom Sadu.

U Institutu radi 57 nastavnika i saradnika sa različitih katedri Medicinskog fakulteta. Nastava se izvodi na svim nivoima: integrisane studije na srpskom i na engleskom jeziku; studije prvog stepena; studije drugog stepena – master studije; studije trećeg stepena – doktorske studije; zdravstvene specijalizacije.

 

ČLANOVI KATEDRE ZA PEDIJATRIJU:

 1. Jadranka Jovanović Privrodski, redovni profesor
 2. Aleksandra Doronjski, redovni profesor
 3. Marija Knežević Pogančev, redovni profesor
 4. Nada Konstantinidis, redovni profesor
 5. Georgios Konstantinidis, redovni profesor, predsednik Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
 6. Ljubica Georgijević, vanredni professor
 7. Dragan Katanić, vanredni profesor, šef Katedre
 8. Slobodanka Petrović, vanredni profesor
 9. Olgica Milankov, vanredni profesor
 10. Svetlana Saravolac Stefanović, vanredni profesor
 11. Jovanka Kolarović, vanredni profesor
 12. Aleksandra Stojadinović, vanredni profesor
 13. Vesna Stojanović, vanredni profesor
 14. Gordana Velisavljev Filipović, docent
 15. Ivana Kavečan, docent
 16. Biljana Milošević, docent
 17. Danijela Pavkov Jojkić, docent
 18. Gordana Vijatov Đurić, docent
 19. Slobodan Spasojević, docent
 20. Tatjana Mudrinić Redžek, asistent s doktoratom
 21. Ivana Vorgučin, asistent s doktoratom
 22. Nenad Barišić, asistent s doktoratom
 23. Vesna Pavlović, asistent
 24. Borko Milanović, asistent
 25. Radojica Savić, asistent

 

ČLANOVI KATEDRE ZA HIRURGIJU:

 1. Biljana Drašković, redovni profesor
 2. Slobodan Grebeldinger, redovni profesor
 3. Jan Varga, redovni profesor
 4. Radojica Jokić, redovni profesor
 5. Đorđe Gajdobranski, redovni professor
 6. Dušan Marić, vanredni profesor
 7. Aleksandar Komarčević, docent
 8. Svetlana Bukarica, docent
 9. Anna Uram Benka, docent
 10. Jelena Antić, asistent
 11. Izabela Fabri, asistent
 12. Vukadin Milankov, asistent
 13. Ivana Fratrić, saradnik u nastavi
 14. Vladimir Đan, saradnik u nastavi

 

ČLANOVI KATEDRE ZA SPECIJALNU REHABILITACIJU I EDUKACIJU:

 1. Tatjana Krstić, psiholog, asistent s doktoratom
 2. Vesela Milankov, asistent

 

ČLANOVI KATEDRE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU:

 1. Čila Demeši Drljan, docent
 2. Rastislava Krasnik, asistent
 3. Goran Galetić, asistent

 

ČLAN KATEDRE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU:

Aleksandra Mikov, redovni profesor

 

ČLAN KATEDRE ZA NEUROLOGIJU:

Bojana Petrovački Dejanović, docent

 

ČLANOVI KATEDRE ZA ZDRAVSTVENU NEGU:

 1. Đorđe Gajdobranski, redovni profesor
 2. Dragana Živković, docent
 3. Branislava Brestovački, docent
 4. Aleksandra Matić, docent
 5. Miloš Pajić, asistent s magistraturom

 

ČLANOVI KATEDRE ZA URGENTNU MEDICINU

Goran Rakić, asistent
Jovana Simin, saradnik u nastavi

 

ČLAN KATEDRE ZA BIOHEMIJU

Jasmina Katanić, docent

 

ČLAN KATEDRE ZA RADIOLOGIJU

Jovan Lovrenski, vanredni profesor

 

ČLAN KATEDRE ZA DERMATOVENEROLOŠKE BOLESTI

Sonja Prćić, vanredni profesor

 

ČLAN KATEDRE ZA OPŠTEOBRAZOVNE PREDMETE

Gordana Vilotijević Dautović, docent

 

Institut ima tri predavaonice, stručnu biblioteku i studentsku kancelariju.

 

Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost je
prof. dr Georgios Konstantinidis.

 

Načelnik Odeljenja za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost je
naučni saradnik, dr sc. med. Branka Radojčić.

 

Bibliotekar i koordinator nastave je Gordana Šušnjar, prof.
Kontakt telefon: 021 48 80 444, lok. 461