Nastava i nauka

 • NAUKA
 • PROJEKTI
 • KME
 •  

   

 

NASTAVNA DELATNOST INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE

 

 

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine je nastavna baza Madicinskog fakulteta u Novom Sadu.
U Institutu radi 57 nastavnika i saradnika sa različitih katedri Medicinskog fakulteta. Nastava se izvodi na svim nivoima: integrisane studije na srpskom i na engleskom jeziku; studije prvog stepena; studije drugog stepena – master studije; studije trećeg stepena – doktorske studije; zdravstvene specijalizacije.

 

ČLANOVI KATEDRE ZA PEDIJATRIJU:

 

 1. Jadranka Jovanović Privrodski, redovni profesor
 2. Aleksandra Doronjski, redovni profesor
 3. Vlaški Jovan, redovni profesor
 4. Marija Knežević Pogančev, redovni profesor
 5. Nada Konstantinidis, redovni profesor
 6. Georgios Konstantinidis, redovni profesor
 7. Ljubica Georgijević, vanredni profesor
 8. Dragan Katanić, vanredni profesor, šef Katedre
 9. Slobodanka Petrović, vanredni profesor
 10. Olgica Milankov, vanredni profesor
 11. Svetlana Saravolac Stefanović, vanredni profesor
 12. Jovanka Kolarović, vanredni profesor
 13. Aleksandra Stojadinović, vanredni profesor
 14. Gordana Velisavljev Filipović, docent
 15. Vesna Stojanović, docent
 16. Ivana Kavečan, docent
 17. Biljana Milošević, docent
 18. Danijela Pavkov Jojkić, docent
 19. Gordana Vijatov Đurić, docent
 20. Slobodan Spasojević, docent
 21. Tatjana Mudrinić Redžek, asistent s magistraturom
 22. Ivana Vorgučin, asistent s magistraturom
 23. Vesna Pavlović, asistent
 24. Nenad Barišić, asistent
 25. Borko Milanović, asistent
 26. Radojica Savić, asistent

  

ČLANOVI KATEDRE ZA HIRURGIJU:

 

 1. Smiljana Marinković, redovni profesor
 2. Biljana Drašković, redovni profesor, prodekan za nauku na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
 3. Slobodan Grebeldinger, redovni profesor
 4. Jan Varga, redovni profesor
 5. Radojica Jokić, vanredni profesor
 6. Đorđe Gajdobranski, vanredni profesor
 7. Dušan Marić, docent
 8. Aleksandar Komarčević, docent
 9. Svetlana Bukarica, docent
 10. Aleksandar Marcikić, asistent
 11. Anna Uram Benka, asistent
 12. Jelena Antić, asistent
 13. Izabela Fabri, asistent

 

ČLANOVI KATEDRE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU:

 

 1. Čila Demeši Drljan, asistent s doktoratom
 2. Rastislava Krasnik, asistent
 3. Goran Galetić, asistent

 

ČLAN KATEDRE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU:
Aleksandra Mikov, redovni profesor

 

ČLANOVI KATEDRE ZA SECIJALNU REHABILITACIJU I EDUKACIJU:
Asist. Biljana Obradović, asistent s doktoratom
Asist. Tatjana Krstić, asistent s doktoratom

 

ČLAN KATEDRE ZA RADIOLOGIJU:
Doc. dr Jovan Lovrenski

 

ČLAN KATEDRE ZA NEUROLOGIJU:
Bojana Petrovački, asistent s doktoratom

 

ČLAN KATEDRE ZA DERMATOVENEROLOGIJU:
Sonja Prćić, docent

 

ČLAN KATEDRE ZA URGENTNU MEDICINU:
Goran Rakić, asistent

 

ČLAN KATEDRE ZA BIOHEMIJU:
Jasmina Katanić, asistent s doktoratom

 

ČLAN KATEDRE ZA OPŠTEOBRAZOVNE I OPŠTEMEDICINSKE PREDMETE:
Gordana Vilotijević Dautović

 

ČLANOVI KATEDRE ZA ZDRAVSTVENU NEGU:

 

 1. Đorđe Gajdobranski, vanredni profesor
 2. Branislava Brestovački – edukator, asistent s doktoratom
 3. Dragana Živković, docent
 4. Miloš Pajić, asistent s magistraturom
 5. Aleksandra Matić, asistent

 

Institut ima dve predavaonice, stručnu biblioteku i studentsku kancelariju.

 

Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost je
prof. dr Georgios Konstantinidis.


Načelnik Odeljenja za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost je
naučni saradnik, dr sc. med. Branka Radojčić.


Bibliotekar i koordinator nastave je Gordana Šušnjar.
Kontakt telefon: 021 48 80 444, lok. 461