Клинике\Рехабилитација\Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију

 • PEDIJATRIJA
 • HIRURGIJA
 • REHABILITACIJA
 • DIJAGNOSTIKA
 • NEMEDICINA
ШТА РАДИМО         |          КЉУЧНО ОСОБЉЕ

 

КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈУ ХАБИЛИТАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

 

 

Нова зграда дечје рехабилитацијеотворена је15. 6. 2007. године.Налази се у кругу Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине. Зграда је изграђена по актуелним стандардима, двоспратна је, укупне површине око 1000 м².

 

Клинику за дечју хабилитацију и рехабилитацију чине:

 

1. ПОЛИКЛИНИКА, која обухвата:

 

 • Службу за пријем и збрињавање болесника
  - Одељење дневне болнице
 • Службу за специјалистичко-консултативне прегледе
  - Кабинет за дечју неурологију и ЕМНГ

 

 

2. СТАЦИОНАР, који обухвата:

 

 • Службу за физикалну медицину и рехабилитацију
 • Одељење за медицинску рехабилитацију
  - Одсек за хабилитацију одојчади и мале деце са ризичним развојем
 • Одељење за рехабилитацију неуролошких и хируршких болесника
  - Одсекза неуромишићне болести
 • Кабинет за физикалну медицину

 

 

Рад на Клиници организован је у три смене. Пацијенти се лече стационарно, амбулантно и у оквиру дневне болнице. Стационар Клинике има укупно 42 постеље. На Клиници је запослено 52 радника различитих профила. Од тога 9 лекара (6 лекара специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, 2 дечја неуролога и 1 лекар на специјализацији), 18 физиотерапеута, 3 радна терапеута, 1 психолог, 2 логопеда, 17 сестара, једна васпитачица и један административни радник.
Према последњим подацима годишње је прегледано око 9300 амбулантних пацијената и урађено око 2000 консултативних прегледа, а преко 700 деце примљено је на стационарно лечење. Једнодневна рехабилитација спровођена је код 800 пацијената. Укупан број услуга физикалне медицине и рехабилитације на годишњем нивоу износио је око 325.000.

 

 

На Клиници се спроводи : физикална терапија и дијагностика, ре/хабилитација код деце са:

 

 • Наследним, урођеним и стеченим обољењима и деформитетима (лезија плексус брахијалиса, тортиколис, спина бифида..)
 • Стеченим обољењима и стањима после трауме и политрауме (после прелома костију, повреда главе..)
 • Симптоматски ризичним развојем (рана интервенција)
 • Неуролошким обољењима (церебрална парализа, дистрофије..)
 • Деформитетима кичменог стуба (лоше држање тела, сколиозе, кифозе..)
 • Плућним обољењима (астма, цистична фиброза..)
 • Хематолошким обољењима (хемофилија и др.)
 • Преписивање и апликација ортотских помагала.

 

 

 

 

На Клиници за дечју хабилитацију и рехабилитацију спроводе се следеће врсте терапија:

 • Кинезитерапија/радна терапија (различите технике прилагођене узрастима деце као и обољењима)
 • Електротерапија
 • Термотерапија
 • Магнетотерапија
 • Ласеротерапија
 • Хидротерапија
 • Масажа
 • Психолошки третман
 • Логопедски третман

 

На Клиници је заступљен тимски рад, као оптималан у третирању развојних и патолошких стања код деце.

Као члан тима психолог спроводи психодијагностичку процену детета. Она се врши од одојчадског узраста путем процене психомоторичког развоја, да би у старијем дететовом узрасту процена била усмерена на интелектуалне способности и социо-емоционални развој личности. Такође је неизоставан део рада психолога спровођење саветовања и психотерапије (когнитивно-бихејвиоралне, терапије игром, дечје психодраме). Родитељима се пружа индивидуални саветодавни рад, али такође и саветовање у групи родитеља, где се настоје искористити предности таквог облика рада (размена информација, узајамна подршка међу члановима групе, економичност и сл.).

 

 

Логопед, као члан тима, спроводи процену говорно-језичког развоја и процену патолошких облика вербалне комуникације. Процена обухвата децу од најранијег, одојчадског узраста, проценом прелингвалног статуса, док се у лингвалном периоду врши процена стања развијености рецептивног и експресивног говора. Код деце предшколског узраста логопед ради процену стања артикулације, патолошки неразвијеног говора и језика, процену темпа и ритма говора, као и процену графомоторичких способности. У школском узрасту заступљена је процена говорно-језичких способности, процена муцања, дислексије и дисграфије. Логопеди Клинике за хабилитацију и рехабилитацију су обучени за рад са децом која имају проблеме гутања, жвакања и поремећаје храњења код деце са неуролошким обољењима.
Саставни део посла је спровођење логопедског третмана, као и саветовање и обука родитеља за стимулативни рад са дететом.

 

Запослени на Клиници су прошли базични курс из МартеМео методе који је усмерен на природни начин подстицања комуникације код деце, посебно оне које имају тешкоће у остваривању квалитетних, узрасно прилагођених интеракција са другима (првенствено родитељима).