Настава и наука\КМЕ

  • NAUKA
  • PROJEKTI
  • KME
  •  

     

 

AKREDITOVANI PROGRAMI KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE NA INSTITUTU 2018.

 

STRUČNI SASTANCI (2 boda za predavača, 1 bod za pasivno učešče)
UTORKOM U 8 SATI, PREDAVAONICA NA KLINICI ZA PEDIJATRIJU

 

13. 3. 2018.
A-1-259/18
Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja u okviru sistema zdravstvene zaštite
prof. dr Aleksandra Stojadinović

20. 3. 2018.
A-1-261/18
Trovanje dece tečnim nikotinom
prof. dr Aleksandra Stojadinović

10. 4. 2018.

A-2304/17

Krvarenja u novorođenčeta – diferencijalna dijagnostika i terapijske mogućnosti

Prof. dr Georgios Konstantinidis

 

17. 4. 2018.
A-2303/17

Stresna stanja kod prevremeno rođenog novorođenčeta

Prim. dr sc. med. Branka Kovačević

 

15. 5. 2018.

A-1-260/18                                                                                       

Terapija dijabetesne ketoacidoze u dečjem uzrastu

prof. dr Dragan Katanić, asist. dr sc. med. Ivana Vorgučin

22. 5. 2018.
A-1-3205
Neonatalni meningitis
Prof. dr Aleksandra Doronjski

STRUČNI SASTANCI I KATEGORIJE (3 boda za predavača, 2 boda za pasivno učešće)
ČETVRTKOM U 8 SATI, PREDAVAONICA NA KLINICI ZA DEČJU HIRURGIJU

15. 3. 2018.

A-1-123/18

Neurogena bešika i farmakoterapija poremećaja mokrenja

dr Dragan Šarac

 

22. 3. 2018.

А-1-121/18

Anestezija kod Nussovih procedura

doc. dr Ana Uram Benka

 

 

 

29. 3. 2018.

A-1-125

Kranijalni i spinalni disrafizam

prim. mr sc. med. Aleksandar Milojević

 

5. 4. 2018.

A-1-126/18

Epistaksa u dečjem uzrastu

dr Dušica Nikolić

 

19. 4. 2018.

A-1-131

Jonizujuće zračenje u pedijatrijskoj radiologiji - zašto i kako da "snimamo nežno"?

prof. dr Jovan Lovrenski

 

26. 4. 2018.

A-1-130/18

Nestabilnost patelofemoralnog zgloba kod dece i adolescenata

prof. dr Dušan Marić

 

18. 10. 2018.

A-1-122/18

Bihejvioralni trening i "biofeedback" u terapiji poremećaja mokrenja kod dece

doc. dr Dragana Živković

 

25. 10. 2018.

A-1-128/18

Konzervativno lečenje cističnog higroma vrata - prikaz slučaja

asist. dr sc. med. Miloš Pajić

 

8. 11. 2018.

A-1-129/18

Rana ligatura isuficijentnih perforantnih vena kao metoda prevencije razvoja hronične veske insuficijencije kod adolescenata

prof. dr Slobodan Grebeldinger

 

15. 11. 2018.

A-1-127/18

Opstrukcije debelog creva kod novorođenčeta - dijagnostičke dileme

prof. dr Svetlana Bukarica

 

22. 11. 2018.

A-1-124

Akutni pankreatitis u razvojnom dobu

doc. dr Jelena Antić

 

A-1-132/18

29. 11. 2018.

Tumori zadnje lobanjske jame kod pedijatrijskih pacijenata

dr sc. med. Igor Meljnikov

STRUČNI SASTANCI I KATEGORIJE KOJE ORGANIZUJE KLINIKA ZA DEČJU HABILITACIJU I REHABILITACIJU (3 boda za predavače, 2 boda za pasivno učešće)
PREDAVAONICA NA KLINICI ZA DEČJU HIRURGIJU

23. 3. 2018, u 12 sati
A-1-255/18
Etiološki faktori i diferencijalna dijagnoza bola u leđima kod adolescenata
prim. dr Mirela Vulović

29. 3. 2018, u 12 sati
A-1-257/18
Poremećaj šeme hoda kod dece
prof. dr Aleksandra Mikov

 

30. 3. 2018, u 12 sati

A-1-256/18
Kongenitalna katarakta, facijalni dismorfizam, neuropatski sindrom - prikaz slučaja
doc. dr Bojana Petrovački Dejanović

20. 4. 2018, u 12 sati
A-1-254/18
Alberta test kod prevremeno rođene dece
prof. dr Čila Demeši Drljan

4. 5. 2018, u 12 sati
A-1-258/18
Poteškoće gutanja i žvakanja kod dece sa cerebralnom paralizom
doc. dr Rastislava Krasnik
KURS (broj bodova za predavače 8, za slušaoce 4)
PREDAVAONICA NA KLINICI ZA DEČJU HIRURGIJU

12. 4. 2018, 13 sati
Nove preporuke u KPR
Strukovna medicinska sestra Jovana Ćurguz
Medicinska sestra Snježana Trkulja

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13.00-13.30

Registracija učesnika i ulazni test

 

 

13.30-14.30

Održavanje prohodnosti disajnih puteva

Predavanje

Jovana Ćurguz

14.30-15.30

Nove preporuke u KPR

Predavanje

Snježana Trkulja

15.30-15.45

Pauza

 

 

15.45-17.45

 

Defibrilacije i primena lekova tokom KPR

Predavanje, rad u maloj grupi, praktične vežbe

Jovana Ćurguz
Snježana Trkulja

17.45-18.00

Izlazni test

 

 

18.00

Dodela sertifikata