Клинике

  • PEDIJATRIJA
  • HIRURGIJA
  • REHABILITACIJA
  • DIJAGNOSTIKA
  • NEMEDICINA
 

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, контроле стручног рада, у Институту су формиране следеће организационе јединице:

Рад на Клиникама Института организован је кроз 17 служби, 44 одељења, 17 кабинета и 11 одсека амбуланти и супспецијалистичких амбуланти. Такође, у оквиру Института постоји и Служба за дијагностику и заједничке медицинске послове и Служба за правно, економско-финансијске и техничке послове.