Поликлиника\Кабинети

 • PEDIJATRIJA - URGENTNO
 • HIRUGRIJA - URGENTNO
 • PEDIJATRIJA - AMBULANTE
 • HIRURGIJA - AMBULANTE
 • REHABILITACIJA - AMBULANTE
 • KABINETI
 • DNEVNE BOLNICE
 • LABORATORIJE

Супспецијалистичка делатност одвија се у оквиру следећих кабинета:

 • Кабинет за електрокардиографију и ехокардиографију (III спрат зграде Поликлинике)
 • Кабинет за електроенцефалографију и видеоенцефалограију (III спрат зграде Поликлинике)
 • Кабинет за алергологију (II спрат зграде Поликлинике Института)
 • Кабинет за цитодијагностику (Педијатрија, Блок 3, В спрат)
 • Кабинет за дијагностику хромозомопатија (Педијатрија, Блок 3, В спрат)
 • Кабинет за молекуларну генетику (II спрат Поликлинике)
 • Кабинет за лабораторијску дијагностку фенилкетонорије „Гатријев тест“ (приземље Поликлинике – посебан улаз)
 • Кабинет за медикогенетско саветовање (Педијатрија, Блок 3, В спрат)
 • Кабинет за планирање породице (приземље Поликлинике)
 • Кабинет за респираторну патофизиологију (Педијатрија, Блок 3, И спрат)
 • Кабинет за бронхоскопију (Педијатрија, Блок 3, И спрат)
 • Кабинет за поремећаје исхране (Педијатрија, Блок 3, II спрат)
 • Кабинет за уродинамику (Педијатрија, Блок 1, II спрат)
 • Кабинет за дијабетес (Педијатрија, Блок 2, II спрат)
 • Ендоскопски кабинет (Педијатрија, Блок 3, ИВ спрат)
 • Кабинет за ендоскопску дијагностику и терапију (Педијатрија, Блок 3, ИВ спрат)
 • Кабинет за теапију бола (Хирургија, II спрат)
 • Кабинет за дечију неурологију – ЕМГ (Рехабилитација, приземље)