Финансијски планови, извештаји и други подаци

 

 

-Дневни финансијски извештај

 

 

-План Јавних набавки за 2014. годину

 

 

-Финансијски план за 2017 годину

 

 

-Финансијски план за 2016 годину

 

 

-Финансијски план за 2015 годину

 

 

-Финансијски план за 2013 годину

 

 

-Финансијски извештај за 2016 годину

 

 

-Финансијски извештај за 2015 годину

 

 

-Финансијски извештај за 2014 годину

 

 

-Извештај извршења плана буџета за 2013. годину

 

 

-Пројекција Финансијског плана за 2014,2015 и 2016 годину

 

 

-Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми

 

 

-Укупно стање залиха на Институту 31.12.2013.