О Нама\Историјат

  • ISTORIJAT
  • ORGANIZACIJA
  • UPRAVA
  • STRUČNA TELA
  • INFORMATOR O RADU

Почетак здравствене заштите деце у оквиру болничке специјализоване установе везује се за 1944. годину, када је отворено Дечје одељење у оквиру Војне болнице. После укидања Војне управе, 1947, Дечје одељење улази у састав Покрајинске болнице и добија назив Дечје одељење Покрајинске болнице. Године 1948. Покрајинска дечја болница имала је 65 постеља, једног лекара специјалисту и 2 лекара опште праксе.

 

 

Након оснивања Медицинског факултета у Новом Саду 1963, Дечја болница прераста у Клинику за дечје болести. Од 1969. године, Клиника за дечје болести и Покрајински центар за здравствену заштиту мајке и детета спајају се у једну установу, под називом Институт за здравствену заштиту мајке и детета, са седиштем у Хајдук Вељковој 10 у Новом Саду, где се и данас налази. У јуну 1970-е у Институт је интегрисана и Покрајинска дечја болница за туберкулозу код Шида, Завод Принциповац. Године 1977. Дечје хируршко одељење, које је до тада радило у оквиру Клинике за хируршке болести, постаје конститутивни део Института за здравствену заштиту мајке и детета. 

 

Оснивањем Медицинског факултета у Новом Саду хируршка служба се обједињује у Клинику за хируршке болести, у чијем саставу је и Одељење за дечју хирургију и ортопедију, са укупно 6 лекара и 70 болесничких постеља. Ради збрињавања болесног детета на једном месту, Дечја хирургија се 1977. уједињује са педијатријском службом. Народна скупштина Републике Србије је 21. 7. 1992. донела одлуку о плану мреже здравствених установа у Србији, по којој је Институт за здравствену заштиту мајке и детета променио име у Институт за здравствену заштиту деце и омладине, а од марта 2007. у Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине.