Клинике\Педијатрија\Одељење интензивне неге и терапије

 • PEDIJATRIJA
 • HIRURGIJA
 • REHABILITACIJA
 • DIJAGNOSTIKA
 • NEMEDICINA
ШТА РАДИМО         |          КЉУЧНО ОСОБЉЕ

 

Служба за интензивну негу и терапију и неонатологију

 

Служба за интензивну негу и терапију и неонатологију основана је 2008. године. У оквиру Службе ради шест одељења:

 • Одељење интензивне неге и терапије
 • Одељење полуинтензивне неге
 • Одељење неонатологије
 • Одељење неонаталне изолације
 • Одељење за мајке пратиље
 • Одељење за дезинфекцију и стерилизацију медицинског материјала.

 

У оквиру Службе са успехом ради и ламинарна комора за централизовану припрему парентералних раствора и лекова у асептичним условима. У оквиру Службе годишње се лечи преко 1000 пацијената с разчичитом патологијом: животно угрожени падијатријски пацијенти међу којима су најчешће пацијенти новорођеначког узраста, од екстремно превремено рођених до рочне новорођенчади, као и новорођенчад са различитом патологијом премештена из секундарних здравствених установа или примљена из примарне здравствене заштите. На Одељењу за мајке пратиље хоспитализује се око 2200 мајки. О овој разноликој групи пацијената брине се 68 запослених, од чега 12 лекара специјалиста (осморо са ужом специјализацијом), као и 56 медицинских сестара/техничара (двоје са високом стручном спремом, троје са завршеним високим струковним студијама, једна са вишом сручном спремом; тренутно је на студијама здравствене неге седморо запослених). Шесторо запослених су доктори медицинских наука, троје су магистри медицинских наука, један је мастер здравствене неге, а четворо запослених је на докторским студијама клиничке медицине.
Начелник Службе за интензивну негу и терапију и неонатологију је проф. др Александра Дороњски.

 

Одељење интензивне неге и терапије

 

Одељење интензивне неге и терапије основано је 1987. Капацитет Одељења је13 постеља. Одељење је једина јединица педијатријске интензивне неге IIIБ нивоа у АП Војводини и друга по величини у Републици Србији. Годишње се на Одељењу лечи око 350 пацијената, од чега је око 80% новорођеначког узраста, од рочне до превремено рођене новорођенчади гестацијске старости веће од 23 недеље. Одељење је опремљено за пружање свих видова интензивног лечења, укључујући и примену високофреквентне осцилаторне механичке вентилације, континуираног мониторинга церебралне функције, те перитонеумске дијализе и хемодијафилтрације. На Одељењу је тренутно запослено шесторо специјалиста педијатрије, од чега троје са ужом специјализацијом из неонатологије и један са ужом специјализацијом из нефрологије. Интегралини део Одељења је и Служба хитног неонаталног транспорта, која годишње спроведе око 200 специјализованих транспорта животно угрожене новорођенчади из секундарних здравствених установа на територији АП Војводине. Услуга транспорта пружа се током 24 часа 365 дана у години, а транспортни тим чине специјалиста педијатрије, медицинска сестра/техничар и возач.
Начелник Одељења интензивне неге и терапије је доц. др Слободан Спасојевић.

 

Одељење полуинтензивне неге

 

Одељење полуинтензивне неге основано је 2003. Капацитет му је 4 постеље. Годишње се на Одељењу лечи око 60 пацијената. Опремљено је за лечење пацијената с тешком и нестабилном мултисистемском или другом болешћу, који су у високом ризику од кардиопулмоналне инсуфицијенције и захтевају каридиореспираторни мониторинг. На Одељењу се спроводи и континуирани мониторинг церебралне функције, као и перитонеумска дијализа. Велики број пацијената чине хронични блесници који су трајно зависни од неког од видова респираторне потпоре (неинвазивна вентилација, механичка вентилација).
Начелник Одељења полуинтензивне неге је доц др Весна Стојановић.

 

Контакт-телефони: 021 48 80 444
Одељење интензивне неге и терапије и Одељење полуинтензивне неге и терапије: лок. 423