О Нама\Информатор о раду

 • ISTORIJAT
 • ORGANIZACIJA
 • UPRAVA
 • STRUČNA TELA
 • VAZNI DOKUMENTI

На овој страници можете стећи увид у информације од јавног значаја у вези са радом Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, из Новог Сада.

 

 • Оперативни план
 • Стратешки план
 • Информатор о раду
 • Одлуке Комисије за уводјење процедура
 • Решење о акредитацији
 • Правилник о близем уредјивању поступка јавних набавки