Клинике\Хирургија\Одељење за интензивну хирушку терапију

  • PEDIJATRIJA
  • HIRURGIJA
  • REHABILITACIJA
  • DIJAGNOSTIKA
  • NEMEDICINA
ШТА РАДИМО         |          КЉУЧНО ОСОБЉЕ

 

Одељење за интензивну хирушку терапију

 

Одељење за интензивну терапију део је Службе за анестезију и интензивну терапију. На Одељењу се лече тешко оболела и/или хируршки лечена деца, као и деца након озбиљних траума различите природе и узрока. Годишње на овом Одељењу борави око 250-оро деце.

 

Даљи развој Службе и самог Одељења подразумева просторно проширење и формирање Одељења за полуинтензивну терапију и негу. Имајући у виду да се делатност анестезиолога шири паралелно са развојем хирургије и других дисциплина, од великог је значаја пријем нових кадрова и њихово усавршавање. Обнављање и компјутеризација опреме као и увођење савремених информационих система су неопходни.