Поликлиника\Хирургија - Амбуланте

 • PEDIJATRIJA - URGENTNO
 • HIRUGRIJA - URGENTNO
 • PEDIJATRIJA - AMBULANTE
 • HIRURGIJA - AMBULANTE
 • REHABILITACIJA - AMBULANTE
 • KABINETI
 • DNEVNE BOLNICE
 • LABORATORIJE

У савременом амбулантном простору збрињавају се повређена и хируршки оболела деца.

 

Хируршке амбуланте се налазе на И спрату Поликлинике Института, осим Амбуланте за ОРЛ, која се налази на II спрату. На сваки специјалистички и супспецијалистички преглед потребно је доћи 10-ак минута раније, понети оверену здравствену књижицу, важећи упут и сву претходну медицинску документацију. Књижицу и упут предати на пријемном шалтеру првог, одн. II спрата (ОРЛ), где ћете добити даља потребна упутства.

 

У склопу Поликлинике Института, раде следеће хируршке амбуланте:

 • Амбуланта за општу дечју хирургију
 • Амбуланта за ортопедију
 • Амбуланта за трауматологију
 • Амбуланта за вертебрологију
 • Амбуланта за грудну хирургију
 • Амбуланта за абдоминалну и ендокрину хирургију
 • Амбуланта за урологију
 • Амбуланта за пластичну и реконструктивну хирургију
 • Амбуланта за неонаталну хирургију
 • Амбуланта за неурохирургију
 • Амбуланта за анестезиологију и реаниматологију
 • Амбуланта за васкуларну хирургију
 • Амбуланта за оториноларингологију
 • Амбуланта за преоперативну процену и припрему болесника