Клинике\Педијатрија\Одељење за хематологију

  • PEDIJATRIJA
  • HIRURGIJA
  • REHABILITACIJA
  • DIJAGNOSTIKA
  • NEMEDICINA
ШТА РАДИМО         |          КЉУЧНО ОСОБЉЕ

 

Служба за хематологију и онкологију

 

Служба за хематологију и онкологију Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине је једина служба која се бави дијагностиком и лечењем малигних обољења у деце на територији Војводине. Осим тога, бавимо се и дијагностиком и лечењем бројних немалигних хематолошких обољења као што су урођени и стечени поремећаји крварења, тромбозе, анемије, увећања лимфних чворова... У склопу Службе раде два одељења:

  • Одељење за хематологију, са 14 кревета
  • Одељење за онкологију, са 10 кревета
  • Кабинет за цитодијагностику

У Служби је запослено пет лекара специјалиста, од чега три супспецијалисте хематолога, а тренутно своје усавршавање завршава и један будући специјалиста онколог. У Служби ради шеснаест медицинских сестара, психолог и учитељ.

 

Годишње се дијагностикује око 30 нових онколошких болесника дечијег узраста, међу којима највише деце са акутним леукемијама, малигним лимфомима и солидним туморима. Болесници се лече према светски признатим протоколима (дефинишу лекове и поступке који се примењују у дијагностици и лечењу појединих болести), а резултати лечења се могу упоредити са резултатима других установа у земљи и свету. У циљу свеобухватног збрињавања најтежих болесника дечјег узраста тесно сарађујемо са дечјим хирурзима, радиолозима, радиотерапеутима, генетичарима, специјалистима нуклеарне медицине и других специјалности. У могућности смо да применимо савремене дијагностичке и терапијске методе као што су имунохистохемијска бојења, флоw цитометрија, ЦТ, МР и ПЕТ/ЦТ снимања, сцинтиграфија, радиотерапија. Незаобилазан део тима на Одељењу чине психолог, педијатар и учитељ. Прва смо установа у земљи која је у свој тим укључила психолога, који свакодневно ради са пацијентима и њиховим породицама, што подразумева велики број информативних, саветодавних и психотерапијских разговора на свим нивоима породичног система, са циљем што адекватнијег прихватања свих фаза и аспеката лечења и праћења основног обољења. У служби се одвија и групни рад с пратиоцима пацијената – група за мајке у форми групног саветовалишта које воде психолог, медицинска сестра, лекар, учитељ, педагог или неко од родитеља раније лечене деце. У оквиру групног рада обрађују се разноврсне теме и проблеми са којима се суочавају прородице деце оболеле од малигних болести. Марта 2011. године отворена је родитељска кућа намењена смештају породица деце оболеле од малигних болести.
Служба за хематологију и онкологију налази се на првом спрату Клинике за дечје болести.

 

Контакт-телефон: 021 48 80 444; лок. 417, 445

 

Амбуланта за хематологију ради свакодневно од 8 до 12 х.