Клинике\Немедицина\Одељење за економско-финансијске послове

 • PEDIJATRIJA
 • HIRURGIJA
 • REHABILITACIJA
 • DIJAGNOSTIKA
 • NEMEDICINA
ШТА РАДИМО         |          КЉУЧНО ОСОБЉЕ

 

Одељење за економско-финансијске послове

 

Финансијско пословање је свакако један од најважнијих и најосетљивијих сегмената функционисања сваке, па и наше установе.

 

Ово су само неки од важних послова економско-финансијске службе Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине:

 

 • Израда финансијског плана Института и других потребних извештаја о његовом пословању, на бази утврђене методологије
 • Старање о реализацији економске политике и финансијског плана Института
 • Прикупљање, сређивање и анализирање података о извршењу финансијског плана, упоређивање разлика између планираног и оствареног на бази дефинисаних потреба Института за увођењем нове технологије, опреме и осталог што би допринело квалитету лечења најмлађег становништва
 • Израда тромесечних, годишњих и других извештаја
 • Контакти с филијалама и спољним партнерима
 • Обрачун зарада и накнада зарада запослених
 • Књиговодствени послови
 • Унутрашња контрола