Поликлиника\Дневне болнице

 • PEDIJATRIJA - URGENTNO
 • HIRUGRIJA - URGENTNO
 • PEDIJATRIJA - AMBULANTE
 • HIRURGIJA - AMBULANTE
 • REHABILITACIJA - AMBULANTE
 • KABINETI
 • DNEVNE BOLNICE
 • LABORATORIJE

Поједине медицинске процедуре, третман и дијагностика спроводе се у оквиру тзв. дневних болница. На Клиници за педијатрију дневне болнице се налазе у оквиру појединих одељења, док на Клиници за дечју хирургију и Клиници за дечју хабилитацију и рехабилитацију оне чине посебна одељења.

 • Клиника за дечије болести
  • Дневна болница на Одељењу за хематологију
  • Дневна болница на Одељењу за онкологију
  • Дневна болница на Одељењу за епилептологију
  • Дневна болница на Одељењу за пулмологију
  • Дневна болница Општег одељења
  • Дневна болница на Одељењу за ендокринологију
  • Дневна болница на Одељењу за имунологију
  • Дневна болница на Одељењу за кардиологију
  • Дневна болница на Одељењу за нефрологију
  • Дневна болница на Одељењу за медицинску генетику

 

 • Клиника за дечију хирургију
  • Одељење дневних болница

 

 • Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију
  • Одељење дневних болница