Клинике\Дијагностика\Одељење за фармацеутску здравствену делатност

 • PEDIJATRIJA
 • HIRURGIJA
 • REHABILITACIJA
 • DIJAGNOSTIKA
 • NEMEDICINA
ШТА РАДИМО         |          КЉУЧНО ОСОБЉЕ

 

Одељење за фармацеутску здравствену делатност

 

Делатност:

 • Планирање потреба за лековима и медицинским потрошним материјалом
 • Припрема материјала за јавне набавке и учествовање у њима
 • Набавка, пријем и складиштење лекова и медицинског потрошног материјала
 • Издавање лекова и медицинског потрошног материјала у складу са одрђеним режимом издавања.
 • Израда магистралних препарата.
 • Рачунарска обрада података везаних за улаз и излаз лекова и медицинског потрошног материјала.
 • Информациони послови: анализа потрошње и извештаји по захтевима унутар установе и изван ње.
 • Праћење новости на подручју лекова и медицинског потрошног материјала у сарадњи с представницима фармацеутских кућа и заступништава
 • Давање стручних информација везаних за фармакотерапију и фармакоекономију
 • Наствна база за едукацију фармацеутских техничара и фармацеута (спровођење обавезног приправничког стажа)