Актуелности

 

10. 9. 2014.

 

Реконструкција трафостанице и набавка новог стерилизатора средствима фонда за капитална улагања ап војводине

 

 

Након изградње Поликлинике повећала се укупна квадратура Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, а тиме и потрошња електричне енергије. Овај проблем је трајно решен реконструкцијом постојеће зидне трансформаторске станице.

Медицински значај ове инвестиције:

Обезбеђена је стабилност рада апарата који су у функцији 24 сата свих 7 дана недељно: апарати који раде у јединицама интензивне неге и терапије, апарати који раде у операционим салама, дијагностички апарати – ЦТ, рендген, ултразвук, лабораторијски апарати и сл.

Дупло је повећан капацитет струје, са 2 x 400 КВА (Кило Волт Ампера) на 2 x 1000 КВА

На тај начин је обезбеђена и снага за апарате које би Дечја болница требало да набави у перспективи, а који су велики потрошачи – магнетна резонанција и још један ЦТ

 

 

 

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине поседовао је само један стерилизатор, који је био стар преко 25 година. До набавке новог медицинског стерилизатора старим су се служили и Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и Клинички центар Војводине.
Из Фонда за капитална улагања АП Војводине издвојена су средства за хитну набавку новог, поузданог и савременог апарата.

 

Набављено је два апарата – класични стерилизатор и плазма стерилизатор.
Класична стерилизација сада испуњава потребе актуелног и у будуће очекиваног оперативног програма Дечје болнице. Капацитет класичног стерилизатора је до 15 хируршких сетова на дан, у зависности од типа операције (уролошке, ортопедске и др.).

 

Плазма стерилизатор је потребан за стерилизацију софистициране опреме која се користи у модерним хируршким процедурама, као и опреме са оптичким влакнима (микрокамере и сл.). Капацитет плазма стерилизатора је до осам софистицираних и оптичких апарата на дан.