Актуелности

 

01. 12. 2014.

 

 

ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ ИЗЗЗДИОВ

 

 

Потреба Института за сталним унапређењем квалитета здравствене заштите, кроз успостављање оптималних циљева у задовољавању стандарда здравствене организације, као и увођење делотворних механизама за њихово праћење, уводи Институт у процес акредитације.

 

Директор Института, проф. др Слободан Гребелдингер, у октобру 2013. године подноси захтев Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије. Након потписивања уговора Институт почиње с процесом самооцењивања тј. самопроцене, именује координатора, доц. др Гордану Велисављев Филиповић и дванаест тимова за самооцењивање. Самооцењивање спроводи установа ради евалуације нивоа усклађености свога рада са постављеним стандардима за акредитацију.

 

У децембру 2014. очекује се долазак Тима за спољашње оцењивање квалитета рада здравствене установе, који ће спровести оцењивање квалитета рада и пружања здравствених услуга у Институту у односу на утврђене стандарде за одређену област здравствене заштите, тј. грану медицине.


Тиме је процес акредитације завршен и очекујемо стицање потвде о акредитацији на што дужи временски период. Акредитација ће помоћи Институту да унапреди свој целокупни учинак, да има културу континуираног унапређења квалитета и да се усредсреди на безбедност пацијената и резултате пружених услуга.